שיעור בבית המדרש של חכמי לובלין
אף אחד בקהל לא נרדם !!

דף יומי במילואים

מסירות נפש במונדיאל

דף יומי במדרשת עין הנציב

שיר הלל 🙂

דף יומי - כל סוף הוא תמיד גם התחלה

(חמשיר לסיום מסכת נדרים)

מסכת נדרים הסתיימה כבר

עוד רגע נתחיל את נזיר

מתיקות הגמרא כה חודרת

עד שבא לי לפתוח בשיר

חוזר הביתה עיף מיום עמוס

נשיקה לילדה אוכל ומקלחת

קריאת שמע על המיטה

ממש מעין עולם הבא

עכשיו להחזיק את הראש מעל המים

ולצלול לתוך הדף

עולם מופלא מתגלה לי

לאט לאט נחשף

הטבילה כה מיוחדת וקצרה

מי התורה קרים על נפש עייפה

אני חולם בהקיץ על סנה בוער

אותיות שחורות פורחות בחדר הזוהר

גם המלאכים עוזרים מלמעלה

אשרי מי שנרדם ותלמודו בידו

חמצן התורה מחיה אותי

ומאיר גם לבני ביתי

עמוד דף פרק מסכת

בן בת רעיה ואיש

עוד חוליה בשרשרת הדורות

שנבנית ובונה את הבית החדש

הקשר מתרקם ומתעצם

ואני רוצה לגדול ולגדל

קדושה אישית משפחתית מפציעה

ומתנוצצת עם איילת השחר שבקע אורה

שנזכה לגאולה השלמה

ולסיום המסכת החדשה

קרבת אלוקים לי טוב

ולאשתי המאפשרת כל הכבוד !