נגן וידאו

הדף היומי - יום חמישי יח שבט תשפ"ב - מועד קטן ח

הדף היומי ב 20 דקות

שיעורי השבוע

הדף היומי - יום ראשון יד שבט תשפ"ב - מועד קטן ד

הדף היומי - יום שני טו שבט תשפ"ב - מועד קטן ה

הדף היומי - יום שלישי טז שבט תשפ"ב - מועד קטן ו

הדף היומי - יום רביעי יז שבט תשפ"ב - מועד קטן ז

הדף היומי - יום חמישי יח שבט תשפ"ב - מועד קטן ח

הדף היומי - יום שישי יט שבט תשפ"ב - מועד קטן ט

הדף היומי - שבת כ שבט תשפ"ב - מועד קטן י

הדף היומי ב20 דקות

מועבר ע"י יוני גוטמן

לעילוי נשמת אלימלך צבי (צביקה) גוטמן ז''ל

תגובות השומעים